Навчальний комплекс Gigo

Навчальний комплекс Gigo

Навчальний комплекс Gigo дозволяє отримати такі важливі для дитини початкові знання і навички, на основі яких буде будуватися процес подальшого навчання. Вивчення природничих наук в грі і на реальних прикладах допомагає дитині із зацікавленістю пізнавати навколишній світ.

Навчальний комплекс Gigo - це система конструювання, яка складається з наборів деталей сумісних між собою простих геометричних форм, і дає величезну свободу для технічної творчості. Він створений за принципом від елементарного до складного, поєднуючи навчальну програму на основі наук з прикладами із повсякденного життя.
Навчальний комплекс Gigo розвиває у дитини креативність і винахідливість. Конструктори Gigo знайомлять дітей з етапами розвитку технічного прогресу, вони допомагають вивчати математику, фізику та історію розвитку техніки в ігровій формі. Всі моделі науково-пізнавальної серії реально працюють і демонструють той самий принцип роботи, що і справжні механізми.
Навчальний комплекс Gigo поєднав природні науки, технологію, інженерію та математику і є базовим для сучасної STEM-освіти. До навчального комплексу GIGO розроблені освітні програми (понад 440 годин учбового часу для дітей віком від 7-ми до 15-ти років), що побудовані за курсовим принципом. Це дозволяє використовувати конструктор Gigo в начальних закладах як повністю, так і його окремі курси.

Навчальний комплекс Gigo складається з секцій:
• Наукові Експерименти. Сила машин;
• Наукові Експерименти. Зелена енергія;
• Робототехніка і нові технології.

Кожна із секцій складається з курсів, які містять навчальний посібник для учнів, набори деталей для складання, 3D Smart Manual.

Навчальний курс складається з 20 занять, які поділені на 4 сесії. Для перших 4 занять кожної сесії учням будуть надані деякі налаштовані моделі, за допомогою яких вони можуть виконувати покрокове збирання. П'яте – монографічне заняття. Учні повинні використовувати те, що вони вивчили, та створити модель для досягнення поставленої мети уроку.

  Набір на клас.jpg  Навчальний комплекс Gigo.png


Наукові Експерименти. Сила машин (вік від 7-ми років)

    Дана секція призначена для отримання фундаментальних наукових знань з механіки, динаміки, електрики, електромагнетизму і силі вітру. Кожен курс заснований на науковій теорії та поєднує актуальні цікаві теми з ігровими діями. Учні в ігровій формі, збираючи моделі, одночасно вивчають науку. Розрахована на 100 навчальних годин, 80 моделей та 20 творчих робіт.

До цієї секції входять набори:

·        Потужність та прості машини;

·         Рух та механізми;

·         Електричні схеми;

·         Електромагнетизм;

·         Газ та пневматика.

Сила машин.png Сила машин2.png Сила машин3.png 

Курс «Потужність та прості машини»

В рамках курсу учні вивчають принципи роботи різних механізмів. В ході уроків вони знайомляться з основами фізики і механіки, дізнаються цікаві факти про створення різних вимірювальних приладів, потім на практиці їх конструюють. Дізнаються про дію різних фізичних сил на предмети і про те, що відбувається при цьому з ним. На заняттях учні дізнаються, що таке зубчаста, ланцюгова та черв'ячна передачі, знайомляться з тим, як зубчасті колеса, які використовуються в механізмі, впливають на швидкість і потужність моделі, проводять ряд експериментів з механіки і самі придумують свої конструкції, складають і перевіряють їх у дії.

Перелік занять

01. Маса та вага

02. Вимірювання відстані

03. Вимірювання швидкості

04. Момент сили

05. Творча робота

06. Тертя

07. Тиск

08. Сила пружності

09. Відцентрова сила

10. Творча робота

11. Похила площина

12. Рівновага

13. Маятник

14. Шестерні

15. Творча робота

16. Ремінний шків

17. Зубчате колесо

18. Нерухомий блок

19. Рухомий блок

20. Творча робота

        Курс «Рух та механізми»

В ході вивчення даного курсу учні знайомляться з трьома законами Ньютона і їх застосуванням в повсякденному житті. Збирають пристрої на різних механічних передачах для створення руху, збільшення або зменшення швидкості чи потужності і проводять експерименти із зібраними моделями, досліджуючи їх роботу. Збирають власні пристрої на основі отриманих знань.

Курс складається з 20 занять і присвячений вивченню і застосуванню на практиці різних механізмів.

Перелік занять

01. Першй закон Ньютона

02. Другий закон Ньютона

03. Третій закон Ньютона

04. Ефект Коріоліса

05. Творча робота

06. Кулачковий механізм

07. Черв’ячна передача

08. Храповий механізм

09. Кривошип

10. Творча робота

11. Рульова рейка

12. Шатун

13. Кривошипно-шатунний механізм

14. Зубчаста передача

15. Творча робота

16. Коливальний рух

17. Обертальний рух

18. Переривчастий рух

19. Пантограф

20. Творча робота

 


Курс «Електричні схеми»

Курс спрямований на вивчення електричного струму: як він з'явився, як його вимірюють, як отримують електрику, що таке електричний ланцюг і де він застосовується. Курс складається з 20 занять. Кожне заняття присвячене окремій темі зі своєю цікавою історією. Протягом заняття учні збирають модель і проводять експеримент, тим самим закріплюючи отримані знання на практиці.

Перелік занять

01. Безпека при роботі з електроприладами

02. Електричний заряд

03. Електричний струм

04. Напруга

05. Творча робота

06. Позначення елементів електричних схем

07. Проста електрична схема

08. Побутові електроприлади

09. Застосування електричних схем

10. Творча робота

11. Підключення електричних схем

12. Послідовне з’єднання

13. Паралельне з’єднання

14. Змішане з’єднання

15. Творча робота

16. Електричне коло управління

17. Тестування електричного кола

18. Електричне коло систем забезпечення безпеки

19. Інтелектуальне електричне коло

20. Творча робота

Курс «Електромагнетизм»

У цьому курсі учень познайомиться з принципами і законами електромагнетизму. Дізнається як працюють магніти і де вони використовуються в житті, що таке магнітне поле і як воно вимірюється, що таке генератор і його застосування. Ознайомиться із законами Ампера та Фарадея, дізнається цікаві історичні факти, хто був основоположником електромагнетизму. Курс складається з 20 захоплюючих занять і експериментів.

Перелік занять

01. Властивості магнітів

02. Магнітні силові лінії

03. Магнітне поле

04. Напруженість магнітного поля

05. Творча робота

06. Магнітна дія електричного струму

07. Електромагніт

08. Електромагнітний контактор

09. Застосування електромагнітного управління

10. Творча робота

11. Закон Ампера

12. Будова електродвигуна

13. Крутильний момент і потужність

14. Швидкість і рульове управління

15. Творча робота

16. Закон Фарадея

17. Генератор

18. Електрика в повсякденному житті

19. Електрорушійна сила

20. Творча робота

Курс «Газ та пневматика»

«Як влаштована повітряна куля?», «Як керувати повітряним потоком?» «Що таке модель повітряного потоку?» Відповіді на ці та інші цікаві питання учні отримають в ході вивчення курсу «Газ та Пневматика». Учні зберуть модель катера на повітряній подушці, повітряного насоса, повітряного гіроскопа та інші моделі з використанням сили повітряного потоку. Дізнаються що таке циклон і що таке «ефект метелика».

Перелік занять

01. Аеродинаміка

02. Аеростатична підйомна сила

03. Підйомна сила потоку

04. Потік

05. Творча робота

06. Моделювання повітряного потоку

07. Сила газу

08. Явище циклону

09. Гідростатична сила

10. Творча робота

11. Газ та тиск

12. Напрямок повітряного потоку

13. Повітряний насос

14. Застосування повітряних потоків

15. Творча робота

16. Швидкість потоку і тиск

17. Застосування тиску повітря

18. Застосування пневматики

19. Циркуляційні системи

20. Творча робота


Наукові Експерименти. Зелена енергія (вік від 7-ми років)

   В цій секції розглядається застосування відновлюваних джерел енергії, таких як вітер, вода і сонячна енергія, а також теми, що стосуються хімічних батарей і оптичних ефектів. Розрахована на 100 навчальних годин, 80 моделей та 20 творчих робіт. До цієї секції входять набори:

·         Енергія вітру;
·         Світло та сонячна енергія;
·         Рідина та гідравліка;
·         Хімічна батарея;
·         Оптичні експерименти.

Зелена енергія.pngЗелена енергія2.pngЗелена енергія3.png

Курс «Сила вітру»

Використання альтернативних джерел енергії є дуже актуальним. Цей курс присвячений вивченню енергії вітру та застосуванню на практиці в сучасному світі. На заняттях учні дізнаються про:

-          принцип роботи вітрогенератора і отримання енергії за допомогою вітру;

-          вітряний двигун, що змушує вертоліт і літак літати;

-          техніку виміру сили вітру і для чого це потрібно.

Перелік занять

01. Джерело енергії вітру

02. Напрямок вітру

03. Вимірювання швидкості вітру

04. Використання енергії вітру

05. Творча робота

06. Ресурси вітру

07. Лопаті

08. Коефіцієнт корисної дії

09. Механізм з приводом від вітру

10. Творча робота

11. Генерація енергії за допомогою вітру

12. Пускова швидкість вітру

13. Коефіцієнт перетворення енергії

14. Вертикальний вітряний генератор

15. Творча робота

16. Горизонтальна вітряна турбіна

17. Повітряне охолодження

18. Транспортні засоби, рухомі вітром

19. Попередження ураганів

20. Творча робота


Курс «Світло та сонячна енергія»

Курс присвячений вивченню принципів використання сонячної енергії в сучасному світі. На заняттях учні вивчають принцип роботи сонячної батареї, як перетворити сонячну енергію в теплову. Створюють моделі велосипеда і машин на сонячних батареях. Познайомляться з пристроєм гібридного двигуна і його застосуванням. Сконструюють свою систему стеження за сонцем і дізнаються ще багато іншого пов'язаного з енергією сонця.

Перелік занять

01. Перетворення енергія

02. Перетворення світла в тепло

03. Фотоелектричний ефект

04. Застосування сонячної енергії

05. Творча робота

06. Сонячний спектр

07. Рух сонця по небосхилу

08. Розташування Сонця, Землі і Місяця

09. Зберігання сонячної енергії

10. Творча робота

11. Сонце і його положення

12. Енергія з перебоями в постачанні

13. Фотосинтез

14. Сонячна енергія: за і проти

15. Творча робота

16. Сонячний парк

17. Транспорт на сонячній енергії

18. Гібридна енергія

19. Зміна клімату

20. Творча робота

Курс «Рідина та гідравліка»

В ході занять учні вивчають що таке кругообіг води, закон Паскаля, що таке щільність і енергія води, сполучені посудини і капілярність. Створюють свою поливальну установку, гідроелектричний генератор, дізнаються як можна використовувати на практиці тиск і стиснення води. Під час конструюванні моделей учні зможуть застосувати отримані знання на практиці і провести експерименти з силою води.

Перелік занять

01. Секрет води

02. Потенціальна енергія води

03. Виштовхувальна сила води

04. Тиск води

05. Творча робота

06. Поверхневий натяг

07. Стиснення води

08. Рівняння безперервності

09. Гідротурбіна

10. Творча робота

11. Щільність води

12. Капілярний ефект

13. Сполучені посудини

14. Закон Паскаля

15. Творча робота

16. Гідроенергетика

17. Струмінь води

18. Енергія води

19. Застосування води

20. Творча робота


Курс «Хімічна батарея»

Курс присвячений вивченню принципу створення соляної батареї, її застосування на практиці в сучасному світі. В ході занять учні ознайомляться з такими поняттями як електроліти, хімічна активність металу, електролітична реакція. На заняттях учні створюють моделі зарядної станції, вентилятора, гібридного та прибирального автомобіля і запускають їх. На кожному занятті учні збирають нову модель і проводять з нею експеримент.

Перелік занять

01. Електропровідні рідини

02. Активність металу

03. Хімічна батарея

04. Перетворення енергії

05. Творча робота

06. Розчин електроліту

07. Різноманітність електролітів

08. Склад розчину електроліту

09. Водневий показник (рН) електролітів

10. Творча робота

11. Електролітична реакція

12. Ефективність отримання енергії

13. Ланцюгова реакція

14. Гібридна енергія

15. Творча робота

16. П'єзоелектричний ефект

17. Резервна потужність

18. Застосування хімічної батареї

19. Екологічні пристрої

20. Творча робота

Курс «Оптичні експерименти»

Курс присвячений вивченню і застосуванню на практиці оптичних явищ. На заняттях учні вивчають основні кольори світла і його поширення, будову і принцип роботи оптичних пристроїв, їх застосування в житті.

Ознайомившись з принципом роботи розсіювальної та збиральної оптичних лінз, учні зможуть зрозуміти будову мікроскопа, телескопа або проектора, а також створити їх моделі самостійно.

Перелік занять

01. Основні кольори світла

02.Поширення світла

03. Оптична решітка

04. Застосування світла

05. Творча робота

06. Світло і тінь

07. Тіньові зображення

08. Зображення та його сприйняття

09. Взаємодія світла і тіні

10. Творча робота

11. Фокусна відстань опуклої лінзи

12. Зображення від опуклої лінзи

13. Фокусна відстань увігнутою лінзи

14. Зображення від увігнутої лінзи

15. Творча робота

16. Застосування лінз I

17. Застосування лінз II

18. Застосування лінз III

19. Застосування лінз IV

20. Творча робота


Робототехніка і нові технології (вік від 10-ти років)

Учні можуть використовувати свою креативність для створення своїх власних роботів, з інфрачервоним і Bluetooth-контролем, віброскопами і гіроскопами, а також з контролем Arduino. Розрахована на 120 навчальних годин, 108 моделей та 12 творчих робіт. До цієї секції входять набори: Роботи; Гіроскоп, вібро; Роботехніка. BT контролер; Робототехніка. Gigo Blockly; Робототехніка на базі S4A Scratch Arduino.

                        Роботи.pngРоботи2.png

Роботи3.pngРоботи4.pngРоботи5.png

Курс «Роботи»

В ході занять дитина набуває навиків конструювання, моделювання. Створюючи керовані моделі роботів, дитина на практиці знайомиться з моделлю машини і «механічної руки», управління ними за допомогою пульта дистанційного керування.

Перелік занять

01. Намотувальний механізм

02. Метроном

03. Принтер

04. Сортувальна машина

05. Творча робота

06. Бойовий танк

08. Собака-робот

07. Тренажер для кендо

09. Машина для стрибків

10. Творча робота

11. Автомобіль з дистанційним керуванням

12. Машина для відбивання м’яча

13. Конвекційний вентилятор

14. Підйомний кран

15. Творча робота

16. Гоночний автомобіль

17. Штабелеукладач

18. Ракетний пусковий комплекс

19. Роботизована рука

20. Творча робота

Курс «Гіроскоп»

Курс складається з 20 занять. В даному курсі учень знайомиться з силою обертання з так званим гіроскопічним ефектом, з принципами роботи та особливостями датчика коливань і гіроскопа, його застосуванням в повсякденному житті, а також проводить експерименти, пов'язані з гіроскопом, склавши модель робота.

Перелік занять

01. Вібраційна машина

02. Тренажер для фітнесу

03. Землерийна машина

04. Павук-робот

05. Творча робота

06. Художник-робот

07. Ковзаняр

08. Марсохід

09. Віброробот

10. Творча робота

11. Дзига

12. Канатоходець

13. Рівновага

14. Гіроскутер

15. Творча робота

16. Гірокомпас

17. Авіагоризонт

18. Авіатренажер

19. Гіроробот

20. Творча робота

Курс «Розумний контролер»

В ході занять діти набувають навичок конструювання і моделювання. Діти дізнаються про різницю між технологіями Bluetooth і ІЧ-випромінюванням, а також про їх переваги і недоліки.

Навчаються дистанційно керувати моделлю, щоб використовувати інтелектуальні пристрої з Bluetooth. Учні отримають навички створення роботів для виконання різних функцій і їх застосування в сучасному світі. Створюючи керовані моделі роботів, діти на практиці знайомляться з моделями машин, управлінням ними за допомогою пульта дистанційного керування.

Перелік занять

01. Стрічковий конвеєр

02. Свердлильний верстат

03. Збиральний кошик

04. Механічна рука

05. Творча робота

06. Машина для перевертання

07. Маркувальна машина

08. Контрольно-вимірювальна машина

09. Сортувальна машина

10. Творча робота

11. Згинальна машина

12. Поворотний кран

13. Двостороння обробка

14. Машина для відмочування

15. Творча робота

16. Навантажувальна машина

17. Машини для вантажоперевезень

18. Автонавантажувач

19. Станок с ЧПК

20. Творча робота


Курс Робототехніка. Gigo Blockly

Курс складається з 20 занять. На заняттях учень опановує основи механіки, навички конструювання і програмування. Учні дізнаються що таке датчики, якими вони бувають, де застосовуються. Вони будують моделі використовуючи різні датчики. В процесі навчання учні збирають моделі керовані пультом дистанційного управління, програмують їх.

Перелік занять

01. Ультразвуковий робот-черепаха

02. Програмування ультразвукового робота-черепахи

03. Робот-сенсор сили

04. Програмування робота-сенсора сили

05. Робот-художник

06. Програмування робота-художника

07. Робот-маніпулятор

08. Програмування робота-маніпулятора

09. Робот для стріляння кульками

10. Програмування робота для стріляння кульками

11. Робот стеження за світлом

12. Програмування робота стеження за світлом

13. Ультразвуковий крокуючий робот

14. Програмування ультразвукового крокуючого робота

15. Роботизована рука

16. Програмування роботизованої руки

17. Робот-дворецький

18. Програмування робота-дворецького

19. Робот-скорпіон

20. Програмування робота-скорпіона

Курс «Робототехніка на базі S4A Scratch Arduino»

Даний курс складається 40 занять. Учні набувають навичок конструювання, будівництва, програмування на Arduino з використанням мови Scratch. Учні ознайомлюються з типами і функціями сенсорів сенсорної панелі, будують моделі з сенсорними технологіями для вирішення поставлених завдань. Дізнаються як дані технології застосовують у реальному світі.

Перелік занять

01. Прямозуба циліндрична зубчаста передача

02. Шестерні і зубчаста рейка

03. Конічна зубчаста передача

04. Планетарна зубчаста передача

05. Ремінна передача

06. Застосування шківів

07. Ланцюгова передача

08. Застосування ланцюгової передачі

09. Гойдалки

10. Гойдалки – застосування зв'язків

11. Автомобіль з двоколісним приводом

12. Повнопривідний автомобіль

13. Триколісний мотоцикл

14. Косарка

15. Дослідницький підводний човен

16. Кит

17. Гвинтомоторний літак

18. Літаючі птахи

19. Крокуючий робот з зубчастою передачею

20. Крокуючий робот з набором шатунів

21. Личинка світляка

22. Літаючий світляк

23. Рятувальний гелікоптер

24. Вантажівка

25. Спеціалізована автотехніка

26. Залізничний переїзд

27. Автостоянка

28. Регульована платформа

29. Автоматичні двері

30. Ножичний підіймач

31. Годинник з зозулею

32. Беттер (відбиваючий в бейсболі)

33. Воротар

34. Автоматичні двері

35. Відкривні гаражні ворота

36. Машина для метання тортом

37. Машина з віддаленим керуванням для захоплення і переміщення вантажу

38. Автомобіль, який виявляє перешкоди

39. Гармата

40. Роботизована рука


3D Smart Manual

Щоб вирішити найбільш поширену проблему, яка є в посібниках з 2D-інструкцій, ми створили 3D Smart Manual, який дозволяє всім користувачам вільно повертати моделі під будь-яким кутом, а також збільшувати і зменшувати розміри моделей. Програма працює як на смартфонах iPhone / iPad, так і на смартфонах Android. Користувач повинен лише сканувати QR-код кожної моделі. Програма відобразить 3D-модель на екрані.

Варіанти поставки

                   Індивідуальний набір

                                                      Набір на клас

     Індивідуальний набір.jpg               Навчальний комплекс Gigo.png
    

         

В набір входить: 

                                                                   - Комплектуючі;

- Навчальний посібник;

- 3D SmartManual;

- Контейнер.

                                       

   

 В набір входить:

      - Комплектуючі для одночасного складання 13 моделей;

- Навчальний посібник;

- 3D SmartManual;

- Система зберігання

.

              

Навчальний посібник

Навчальний посібник.jpg   Навчальний посібник2.jpg    Навчальний посібник3.jpg    Навчальний посібник4.jpg

Навчальний комплекс Gigo допомагає учням розвинути креативні здібності, зрозуміти перетворення фізичних явищ, природу навколишнього світу, як з'являється енергія, основи механіки і інженерії, застосування робототехніки, «зеленої енергії».

Навчальний комплекс Gigo допомагає пояснити складні процеси за допомогою практичних та експериментальних занять, закладає основу знань для успішної в майбутньому молодої людини.