Рішення з безпеки для нафтогазової галузі

Рішення з безпеки для нафтогазової галузі

Магістральні трубопроводи, насосні, компресорні станції та інші об'єкти нафтової та газової інфраструктури потребують сучасних і надійних систем контролю та безпеки. Впровадження таких рішень направлено на максимізацію ефективності експлуатації, забезпечення безпеки, мінімізацію часу простою та підвищення стандартів якості продукції та охорони навколишнього середовища. З цими складними завданнями може впоратися єдина автоматизована система контролю та безпеки.

Єдина автоматизована система контролю та безпеки забезпечить:

 • створення єдиного типового проекту управління, в якому будуть об'єднані всі системи з контролю та безпеки;
 • підбір переліку найбільш ефективного обладнання для вирішення специфічних завдань;
 • інтеграцію різних інженерних систем в єдиний комплекс;
 • сучасний рівень централізованого управління, контролю та моніторингу об'єктів з протоколюванням всіх подій;
 • економію ресурсів за рахунок запобігання несанкціонованого втручання в магістральні трубопроводи з метою розкрадання продуктів перекачування;
 • зменшення негативного впливу на навколишнє середовище шляхом розробки ефективної системи виявлення витоків та контролю корозії магістральних трубопроводів.

В комплексну автоматизовану систему управління, контролю та безпеки повинні входити:

 • система захисту магістральних трубопроводів;
 • система безпеки локальних об'єктів;
 • система захисту інформації;
 • сучасний диспетчерський центр;
 • програмна платформа комплексної безпеки.

Система захисту магістральних трубопроводів

Система призначена для раннього виявлення факту проникнення на об'єкт магістрального трубопроводу, а також для запобігання несанкціонованому доступу на територію, що охороняється.

Ці завдання вирішує волоконно-оптична сигналізаційна система. Вона ідеально підходить для забезпечення охорони трубопроводів та периметра, телекомунікаційних мереж уздовж трубопроводів і прилеглих об'єктів.

У даній охоронній системі застосовується метод розподіленого акустичного датчика (distributed acoustic sensing (DAS)). Оптоелектронний елемент прикріплений до оптоволокну перетворює його в чутливий датчик. У оптоволоконний кабель надсилається когерентний оптичний сигнал.

Система захисту магістральних трубопроводів


Аналізуючи відбитий оптичний сигнал та різницю в часі між відправкою імпульсу та отриманням відбитого сигналу, контрольний пристрій може визначити стан сигналу у всіх точках оптоволокна. Система може виявити зміни сигналу акустичної частоти на великих відстанях і визначити відстань від контрольного пристрою до точки детекції.

Контроль (моніторинг) цілісності трубопроводів дозволяє вчасно виявляти та локалізовувати витік, пошкодження, зумовлені зсувом ґрунту, місця несанкціонованих підключень.

Система безпеки локальних об'єктів

Система захисту локальних об'єктів складається з комплексу технічних засобів безпеки та включає в себе підсистеми:

 • система охоронного відеоспостереження;
 • система технологічного відеоспостереження;
 • система контролю та управління доступом;
 • система охоронної сигналізації;
 • система охорони периметра.

Система безпеки локальних об'єктів

Основні функції системи управління комплексом технічних засобів безпеки:

Система управління є програмним комплексом, надбудовою над усіма системами та задовольняє наступним критеріям:

 • Має модульну структуру, що дозволяє підключати різні системи безпеки.
 • Дозволяє в будь-який час розширити працююче рішення, наростити кількість елементів системи (кінцевих виконавчих пристроїв, АРМ операторів та ін.);
 • Гнучкість інтерфейсу дозволяє створити інтерфейс користувача виходячи з функціональних завдань.
Широкі комунікаційні та інтеграційні можливості, що дозволяють надалі розвивати систему та отримувати додаткову інформацію від сторонніх систем: кліматичні системи, системи зв'язку, системи автоматизації, інженерні системи та ін.

Система управління забезпечує виконання таких функцій:
 • Отримання інформації про стан всіх систем та елементів;
 • Отримання та обробка тривожних сигналів від кожної системи (від певних типів кінцевих пристроїв);
 • Візуальне відображення отриманої інформацій оператору в зручній формі: планування, список тривог, біжучий рядок, оперативний монітор, тривожний монітор та інше;
 • Видача звукових сигналів і мовних повідомлень: оператору та в зону виникнення нештатної ситуації;
 • Виконання сценаріїв обробки тривог;
 • Надання оператору в зручній формі інструкцій поведінки в штатних і позаштатних ситуаціях, а також забезпечення контролю за їх виконанням;
 • Ведення повного протоколу всіх зареєстрованих подій.
Основні функції системи охоронного відеоспостереження:
 • Основний обсяг оперативної інформації оператори будуть отримувати за допомогою системи охоронного відеоспостереження, тому при проектуванні єдиної інтегрованої системи їй ми приділяємо особливу увагу.
 • Система охоронного телеспостереження забезпечує безперервний цілодобовий збір відеоінформації (аудіоінформації), здійснює архівацію отриманої інформації, надає її операторам в режимі онлайн, а також надає доступ до архіву для пошуку, аналізу, експорту інформації.

Основні функції системи контролю та управління доступом (СКУД):

Система контролю та управління доступом призначена для реалізації політики надання доступу та контролю за переміщенням персоналу по території підприємства, в будівлі (приміщення), а також за переміщенням автомобільної та допоміжної техніки.

СКУД забезпечує безперебійне управління роботою виконавчих пристроїв в різних режимах, розмежовує доступ на територію відповідно до встановленої політики та надає оператору інформацію в режимі онлайн про стан підсистем і механізмів.

СКУД є частиною КСБ і функціонує в тісній взаємодії з іншими системами.

Система контролю та управління доступом, відповідно до плану забезпечення безпеки на об'єкті, дозволяє створювати кілька груп користувачів з різним рівнем доступу:
 • Оператор центрального поста. Має пріоритет перед будь-якими іншими операторами системи (крім старшого оператора чергової зміни та начальника служби безпеки);
 • Оператор локального поста безпеки;
 • Оператор КПП з доступом до управління кінцевими виконавчими пристроями в межах КПП: ворота, хвіртки, турнікети;
 • Оператор бюро перепусток, має доступ до бази даних всіх ідентифікаторів. Може додавати, видаляти, редагувати дані про користувачів.

Основні функції системи охоронної сигналізації:

Система охоронної сигналізації забезпечує охорону окремо розташованих об'єктів, приміщень та периметра об'єкта. В системі використані пульти централізованого спостереження, охоронні централі та сповіщувачі для локалізації оператором місця виявлення порушення та виникнення тривоги.

Система охоронної сигналізації та відеоспостереження

Кожна контрольована зона може бути поставлена (знятя) на охорону з локалізацією оператором будівлі (оператором центрального поста) стану охоронної зони.

Постановка / зняття приміщення з охорони здійснюється за допомогою:

 • Клавіатур (розташування визначається на етапі реалізації);
 • Персональних кодів доступу, а також при необхідності зчитувальних пристроїв СКУД.

Системи охорони периметра

Розроблена система прекрасно підходить для тих об'єктів, де необхідно забезпечити захист від спроб розрізати огорожу або перелізти через неї.

Вдосконалений протокол комунікацій розширює можливості взаємодії модулів системи за допомогою чутливого елемента. Система, що розміщується на огороджі, за рахунок використання сучасних алгоритмів цифрової обробки сигналу (DSP) дозволяє визначати місце спроби вторгнення з точністю до 3-х метрів та не реагувати на помилкові перешкоди, створювані дощем, вітром або рухом транспорту. Найкраще співвідношення сигнал/шум даної системи, а також широкий діапазон частот, значно підвищують точність визначення місця вторгнення та мінімізують можливість виникнення помилкових спрацьовувань (FAR/NAR).

Система радіопроменевих датчиків захисту периметра для установки на відкритих просторах, воротах, під'їздах, стінах та дахах. Заснована на перевірених технологіях радіопроменевого виявлення, система дозволяє визначити факт вторгнення з мінімальними кількостями помилкових тривог. Сучасна цифрова обробка сигналу (DSP) дозволяє безперервно стежити за станом сигналу тривоги, обробляючи параметри детектуючого поля.

Диспетчерський центр

Прагнення контролювати все більшу кількість параметрів в складних і розподілених системах управління технологічними процесами, виробничими та транспортними потоками, в мережах передачі даних висуває підвищені вимоги до сучасних засобів відображення та подання в реальному часі безперервної інформації великого обсягу.

Для підвищення ефективності роботи операторів і своєчасного реагування на події, що виникають, пропонується обладнати диспетчерський центр сучасними системами відображення інформації.

Диспетчерський центр


Переваги диспетчерського центру:

 • єдина база аналітичних даних;
 • інтерактивна карта зареєстрованих подій;
 • оперативне реагування та правильне прийняття рішень щодо події, які виникають;
 • історія подій і реагування;
 • контроль та моніторинг всієї системи безпеки.

 Задати питання