Система аналізу транспортних потоків

Система аналізу транспортних потоків

Аналіз транспортних потоків (АТП) - це найбільш важливий процес управління дорожнім рухом. Правильно побудована система управління транспортними потоками, заснована на всебічному їх аналізі, здатна вдвічі збільшити пропускну ефективність існуючих доріг.

Система аналізу транспортних потоків включає в себе комплекс рішень, що складається з наступних систем:

Анализ транспортных потоков

Система відеоспостереження

Дана система дозволяє дистанційно відстежувати ситуацію на транспортних магістралях. Складається з камер відеоспостереження та спеціалізованого програмного забезпечення, яке призначене для управління камерами, записом даних з камер, а також для сполучення з іншими системами комплексу управління та моніторингу транспортних потоків. Включає в себе систему інтелектуального аналізу відеоданих.

Засоби відображення та реєстрації відеоінформації

Призначені для ведення відеоархівів відеоданих, отриманих від системи відеоспостереження, з можливістю подальшої їх обробки.

Система розпізнавання, обліку та ведення бази даних автомобільних номерних знаків

Автоматичне розпізнавання номерів - це система спостереження, яка використовує метод оптичного розпізнавання символів на зображеннях для читання номерних знаків на автотранспортних засобах. Система може використовувати стандартні камери, призначені для систем відеоспостереження, але, для максимальної ефективності, рекомендується використовувати спеціалізовані камери.

Центральний диспетчерський пункт управління

Включає в себе створення спеціалізованого диспетчерського пункту для дистанційного керування всіма системами комплексу управління та моніторингу транспортних потоків.

Дорожні знаки та інформаційні табло зі змінною інформацією на базі світлодіодних модулів

Спільно з іншими системами комплексу дозволяють оптимізувати рух транспорту шляхом інформування водіїв про складні ділянках дороги або зміною режимів руху по підконтрольним магістралям. Дозволяють знизити ймовірність виникнення заторових ситуацій.

Система аналізу транспортних потоків дозволяє:

 • Дистанційно відстежувати рух транспорту на перехрестях вулиць та дорожних магістралях.
 • Відстежувати такі події як ускладнення руху в певному напрямку, затор, ДТП, порушення ПДР.
 • При необхідності, оператор, отримуючи відеозображення з проблемної ділянки дороги, має можливість дистанційно керувати дорожнім рухом шляхом зміни режимів роботи світлофора.
 • Оперативно приймати рішення про виклик відповідних служб (ДАІ, швидка допомога) при виникненні ДТП або інших ситуацій.
 • За допомогою сучасних комп'ютерних засобів аналізу відеозображення можливо в автоматичному режимі отримувати дані про характер транспортного потоку та детектувати ускладнення руху в певному напрямку, затор, ДТП, порушення ПДР на складних ділянках транспортних магістралей та перехресть.
 • Система відеоспостереження має територіально розподілену структуру для забезпечення єдиного контролю та адміністрування з центрального диспетчерського пункту. Об'єкти оснащуються цифровою системою відеоспостереження нового покоління на базі IP-технологій.

Така структура системи відеоспостереження дозволяє мати доступ до всіх пристроїв, які знаходяться в мережі, так само система дозволить переглядати відеоархів з віддалених локальних записуючих пристроїв та встановлювати параметри спрацьовування тривог.

Основной акцент сделан на возможности анализировать полученные данные с камер в автоматическом режиме со своевременным извещением соответствующих служб при возникновении тревожного события. Это позволяет эффективно контролировать большее количество территории без необходимости увеличения рабочих мест операторов видеонаблюдения. Модули анализа видеоданных находятся непосредственно в видеокамерах, что позволяет свободно наращивать размер системы видеонаблюдения без необходимости установки дополнительных серверов обработки видеоданных. Система позволяет также логически задать последовательность отображения камер видеонаблюдения на рабочем месте оператора, сделать привязку пиктограмм камер и соответствующих видеоокон к картам объектов, задать параметры срабатывания тревожных сигналов и сценарии отображения соответствующих камер при срабатывании тревожного сигнала, также есть возможность задания маршрутов патрулирования. Запись всех событий на сетевой дисковый массив и доступность видеоархива в течение заданного времени из любой точки сети.

Основний акцент зроблено на можливості аналізувати отримані дані з камер в автоматичному режимі зі своєчасним сповіщенням відповідних служб при виникненні тривожної події. Це дозволяє ефективно контролювати більшу кількість території без необхідності збільшення робочих місць операторів відеоспостереження. Модулі аналізу відеоданих знаходяться безпосередньо у відеокамерах, що дозволяє вільно нарощувати розмір системи відеоспостереження без необхідності установки додаткових серверів обробки відеоданих. Система дозволяє також логічно задати послідовність відображення камер відеоспостереження на робочому місці оператора, зробити прив'язку піктограм камер і відповідних відеовікон до карт об'єктів, задати параметри спрацьовування тривожних сигналів і сценарії відображення відповідних камер при спрацьовуванні тривожного сигналу, також є можливість встановлення маршрутів патрулювання. Запис всіх подій на мережевий дисковий масив і доступність відеоархіву протягом заданого часу з будь-якої точки мережі.

Параметри спрацювання тривожних сигналів можна задавати на основі аналізу наступних видів подій:
 • Контроль припаркованих у заборонених місцях транспортних засобів.
 • Контроль за транспортними засобами, які вчинили порушення ПДР (поворот в заборонених місцях, проїзд на червоний сигнал світлофора, проїзд по зустрічній смузі, перетин подвійної суцільної смуги, проїзд по забороненим смугах руху і т.д.)
 • Контроль за швидкістю транспортних засобів.
 • Контроль за дозволеними розмірами транспортних засобів.
 • Система працює в автоматичному режимі, що дозволяє операторам відеоспостереження, замість цілодобового спостереження за зображенням з камер, просто переглядати журнал тривожних подій, в якому вказуються тип, дата та час настання тривожної події. Після чого оператор переглядає відеозапис події. Надалі, на підставі отриманих даних, приймає рішення про вжиття відповідних заходів.

Організація роботи операторів відеоспостереження за даним принципом дозволяє істотно знизити кількість пропущених подій за рахунок зниження фактора людської втоми.


 Задати питання